Blogi

Savus blogus jau ir izveidojuši daudzi studenti un mācībspēki, taču tajos vēl notiek izmēģinājumi. Tiklīdz blogs ir gatavs, lai ar to iepazīstinātu plašāku publiku, norādi uz to ievietojam šajā sarakstā. Jaunākie blogi atradīsies saraksta augšpusē.

Klasiskās dejas ilustrētā vārdnīca un video rokasgrāmata

Digna Sircova – par darba gaitām Latvijas Universitātē

Janis Kreicbergs

Alberto Torres-Fernandez

Aivars Lasmanis – Tīmekļa žurnāls par e-studijām, e-pētniecību, e-pieredzi

Vladimirs Vorohobovs

Prof. Mārcis Auziņš

Latvijas Universitātes muzejs

Arnis Voitkāns – Par e-izglītību un e-tehnoloģijām

Kristīne Bērziņa – Tūrisma un viesnīcu vadības studentiem

Harijs Tumans

Ieva Druva-Lūsīte – Par augu un to pētītāju dzīvi

Jānis Blūms – Par dabaszinātni

Kaspars Eihmanis – EX ORIENTE LUX – Āzijas intelektuālās tradīcijas un filosofija

Ina Priekule

Olita Maura

Andris Broks – Par dzīvi un izglītību

Oļegs Krasnopjorovs – Makroekonomikas analīze

Krišjānis Liepiņš – Par dažādiem izglītības, filosofijas, izglītības jautājumiem