Par mani un šo blogu

Labdien!

Sākšu ar to, ka iepazīstināšu ar sevi.

Es esmu Latvijas Universitātes students kopš 2005. gada septembra. Pagājušā gada jūnijā pabeidzu pamatstudijas, iegūstot Izglītības zinātņu bakalaura grādu pedagoģijā. Un šobrīd es turpinu studijas aptuveni tanī pašā virzienā – Izglītības zinātņu maģistratūrā.

Mans interešu loks, kā es pats to nesen nodefinēju, ir aristoteliski metafizisks un hēgeliski enciklopēdisks – man interesē ļoti dažādas tēmas, kuru uzskaitījumu vieglāk ir sakārtot alfabētiski nekā pēc kaut kādām savstarpējām sakarībām. Lai gan pēdējie trīsarpus gadi ir palīdzējuši izkristalizēt konkrētāku pamatinterešu loku, kas ir nozīmīgāks, izraisa interesi pētīt un analizēt tās niansētāk un pamatīgāk, un ir daudzējādā ziņā ciešāk vai mazāk cieši saistītas ar izglītību un dažādajiem izglītības procesiem.

Par aristoteliski metafiziskām es savas intereses saucu tādēļ, ka tās ir saistītas vairāk ar teorētisko jomu, bet mazāk ar to ieviešanu dzīvē. Taču tas nenozīmē vienīgi “lidināšanos pa teoriju mākoņiem” bez sasaistes ar reālo dzīvi, man interesē arī dažādu praksē sastopamu problēmu teorētiska atrisināšana un teoriju pielietojums dzīvē, taču praktiska risinājumu realizēšana nav mana stiprā puse.

Un tādēļ manas intereses ir noteikušas šī bloga veidošanas mērķi:

publicēt rakstus un veicināt diskusijas par dažādiem izglītības, filosofijas, izglītības pētniecības metodoloģijas un, iespējams, psiholoģijas jautājumiem.

Cerot uz savstarpēju ieinetresētību –

Krišjānis Liepiņš

3 Responses to “Par mani un šo blogu”

  1. sk40035 says:

    Raksti, diskusijās piedalīsimies.

  2. Janka says:

    Chau sen neredzetais :)) kad saksi papildinat blogu? 🙂

  3. Krisjanis Liepins says:

    Drīz!

Leave a Reply