Par šo vietni/About this site

Iepriekšējā mājas lapas versija, kas netiks turpmāk uzturēta ir atrodama šeit / The old version of my homepage that is discontinued can be found here

Paraksts pie bildes

Mārcis Auziņš/Marcis Auzinsh

Šī vietne ir domāta gan kā vieta, kur es glabāju to, ko daru fizikā, gan arī to, ko daru ārpus tās. Tā kā tie, kas šeit ir nākuši, lai atrastu kādu manu rakstu fizikā, meklējiet attiecīgajā sadaļā. Tie, kas grib lasīt, dzirdēt, redzēt, ko domāju par citām lietām, dodieties uz attiecīgo emuāru sadaļu. Pārējie – ja jau šeit esat ieklīduši, varbūt kaut ko intersantu vai noderīgu atradīsiet …

I created this site to keep in one place things that relate to what I am doing in physics and other stuff. If you came here to look for some of my books or paper, please click on the respective part. If you are interested in blogs, videos or audios please, go to section – blogs. But keep in mind – blogs are mostly in Latvian. If you came here by an accident, may be you still will find here something intersting …

Mani var sameklēt/you can contact me at

Profesors Mārcis Auziņš/Professor Marcis Auzinsh
Fizikas un Matemātikas fakultāte/Department of Physics
Latvijas Universitāte/University of Latvia
Raiņa bulvāris 19/19 Rainis boulevard
Rīga, LV-1586/Riga, LV-1586
Latvija/Latvia

kabinets/office Zeļļu iela 8, F214 kabinets un Raiņa bulvāris 19 rektorāts/Zeļļu 8, F214 and 19 Rainis boulevard, rectors office
telefons/phone +371-67033750; +371-67034300
telefakss/fax +371-67033751; +371-67034302
e-pasts/e-mail Marcis.Auzins(at)lu.lv

CV latviski, brief CV in English