Vērtējumu vienību automātiska kartēšana moodle importā

Moodle vērtējumu grāmatā ir iespējams samērā ērti importēt vērtējumus no CSV faila. Savukārt CSV failu importam derīgā formātā var ērti iegūt no OpenOffice.org, ja tabulas saglabāšanas brīdī par kolonnu atdalītāju izvēlas tabulatoru vai komatu un noņem teksta iekļaušanu pēdiņās. No šāda faila ir ērti importēt atsevišķas vērtējumu kolonnas. Tomēr gadījumos, kad vērtējumu vienību (kolonnu) ir daudz (vairāki desmiti) un ir jāimportē visas vērtējumu vienības, importēšana kļūst apgrūtinoša. Tas tādēļ, ka katrai kolonnai failā ir jānorāda atbilstošā vērtējumu vienība no vērtējumu grāmatas.

Lai šo problēmu atvieglotu, es izveidoju skriptu, kas Moodle vērtējumu importā (CSV) pievieno pogu “Automātiski kartēt vērtējumu vienības”. Lai šo skriptu varētu izmantot, ir jāizmanto Mozilla Firefox pārlūkprogramma ar spraudni Greasemonkey vai Google Chrome.

Instalācija (instalācija ir jāveic vienu reizi). Google Chrome pārlūkprogrammas gadījumā jāveic tikai 2. darbība.

  1. Mozilla Firefox jāuzstāda Greasemonkey spraudnis (tas ir ļoti populārs spraudnis, kas lietotājam ļauj izmainīt daudzu tīmekļa vietņu funkcionalitāti, izmantojot nelielas JavaScript programmas). Jāatver šī spraudņa instalācijas lapa un jānospiež zaļā poga “Add to Firefox”;
  2. Mozilla Firefox vai Google Chrome pārlūkprogrammā jāatver automātiskās moodle vērtējumu vienību kartēšanas skripts (vienkārši jāuzklikšķina uz šīs saites). Ja ir veiksmīgi izpildīta 1. darbība, parādīsies skripta instalēšanas ekrāns, kurā jānospiež “Install”;
  3. Tagad var atvērt moodle vērtējumu grāmatu un mēģināt veikt vērtējumu importu. Pie vērtējumu importa (CSV) brīdī, kad tiek piedāvāts kartēt vērtējumu vienības, ir jāparādās papildus pogām “Automātiski kartēt vērtējumu vienības”.

Nospiežot “Automātiski kartēt vērtējumu vienības”, tiek meklētas importējamās vērtējumu kolonnas un vērtējumu grāmatas vērtējumu vienības, kuru nosaukumi sakrīt. Ja sakritība ir unikāla, šīs vērtējumu vienības tiek automātiski kartētas. Ja vērtējumu grāmatā ir vairākas vērtējumu vienības ar vienādiem nosaukumiem, tās netiek kartētas.

Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas

Latvijas Universitātes 68. konferences Fizikas didaktikas sekcijas ietvaros sniedzu prezentāciju par DocBook un LaTeX tehnoloģiju izmantošanu augstas kvalitātes e-fizikas materiālu noformējuma izstrādē.

Lawrence Lessig EDUCAUSE 09 pamatreferāts

Ļoti interesanta prezentācija par autortiesībām. Dzīve ir mainījusies un pašreizējā autortiesību sistēma daudzos gadījumos vairs nav saprātīga un neatbilst realitātei.

http://lessig.blip.tv/file/2827842/

Blogs vai emuārs?

Ieviešot blogu sistēmu, mēs diskutējām, kādu terminu lietot tā apzīmēšanai — emuārs vai blogs. Tomēr jāatzīst, ka termins “emuārs” joprojām ir nepopulārs un maz atpazīts.

www.termini.lv tika rīkota aptauja par “blog, blogger, blogging”, kura skaidri parādīja, ka termini “blogs”, “blogošana” un “blogeris” ir absolūtie uzvarētāji.

Pēc LU blogu sistēmas palaišanas LU mājaslapā izvērsās diskusija par termina “blogs” lietojumu. Bija gan kritika, gan piedāvājumi radīt pilnīgi jaunu terminu, piemēram, “tīmeklājs”, kas man gan šķiet ļoti dīvains. Šeit gribētu izcelt vienu komentāru, kuram varu pilnībā pievienoties:

Valdis (vm at lu.lv)

Domāju, ka “emuārs” ir neveiksmīgs valodnieku darinājums, jo 1) valodnieku mērķis – izveidot latvisku atbilsmi “blogam” – nav attaisnojies, jo “emuārs” ir vēl nelatviskāks par “blogu” (tur ir latviešu valodai neraksturīga skaņu kopa -uā-), 2) ir izveidots trīszilbīgs (tātad, daudz sarežģītāks) vārds vienzilbīga vietā. Tāpēc, manuprāt, LU dara labi, ignorējot šo neveiksmīgo jaundarinājumu. Darīsim arī mēs tā!”

Acīmredzot nāksies pārskatīt LU moodle latviskojumu, kur mēs šobrīd lietojam terminu “emuārs”, un labot to uz “blogs”.

LatSTE 2009 Smiltenē

Pagājušajā nedēļā (29. un 30. oktobrī) es piedalījos skolotāju konferencē LatSTE 2009, kura norisinājās Smiltenē. Smiltenē es biju pirmo reizi, un jāatzīst, ka man radās ļoti pozitīvs iespaids par šo pilsētu. Pilsētas atroadas skaistā vietā, ir sakārtota, Smiltenes ģimnāzija arī ir atjaunota.

Šajā konferencē es vadīju praktisku nodarbību “E-izglītības vides moodle iespējas“.

Runājot par pašu konferenci, jāsaka, ka tā bija labi organizēta. Bija pieejams internets, kas kopumā darbojās labi. Konferencē bija jūtama spēcīga Microsoft klātbūtne, es pieņemu, ka tas tā ir katru gadu. Tomēr es biju ļoti patīkami pārsteigts, redzot arī būtisku atklātā pirmkoda programmatūras klātesamību. Piemēram, vairāki prezentētāji izmantoja Ubuntu linux operētājsistēmu, tika runāts par šo tehnoloģiju izmantošanas iespējām skolā. Šāda atklātā pirmkoda tehnoloģiju klātesamība esot bijusi pirmo gadu.