Fizikas bakalaurantūras semināri “Izglītojošā fizika – fizikas izglītība”

LU fizikas bakalaura studiju programmas pirmā studiju gada studentiem  rudens semestrī regulāri notiek semināri, kuros viņi tiek iepazīstināti  ar iespējam izvēlēties savu kā profesionāla fiziķa turpmākās izaugsmes ceļu.  Līdztekus darba iespējām  fundamentālās un/vai lietišķās fizikas jomā ikviens fizikas bakalaurs  var turpināt studijas, lai kļūtu par profesionālu fizikas skolotāju .

Turpinājumā ir pieejami izvēlēti mani stāstījuma audio ieraksti un atbilstošie vizuālie materiāli.

Seminārs 2012.gada 26.novembrī: audio ieraksts    Fiz.bak.sem.audio_ 26.11.12   (68 minūtes)                                                                                                                                                                                                vizuālais materiāls     Fiz.bak.sem.26.11.12

Seminārs 2009.gada 9.novembrī:  audio ieraksts  Fiz.bak.sem._audio 9.11.09  (87 minūtes)                                                                                                                                                                      stāstījumu papildinošais vizuālais materiāls    Fiz.bak.seminārs 9.11.09

Leave a Comment