Referāti par fizikas didaktiku LU zinātniskajās konferencēs (2009 – 2012)

2012. gada 1.februāris – LU 70.zinātniskās konferences dabaszinātņu didaktikas sekcija. Šeit pieejams mana referāta  VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS PRIEKŠMETA ĪSĀS PROGRAMMAS PAMATSTRUKTŪRA vizuālie materiāli (  7 lpp.,  3 lpp.) un audio ieraksts (17 min)   A.Broks_Referāts 1.02.12        AB-ref.fotorep.1.02.12        AB-referāts 1.02.12 AUDIO

2011. gada 4.februāris – LU 69.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS ĪSAIS KURSS MŪSDIENU PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS  vizuālais materiāls ( 8 lpp.)               A.Broks-Referāts _4.02.11     un audio ieraksts  A.Broks_referāts_4.02.11 AUDIO  ( 45 min.).   Otrs audio ieraksts ir šis pats referāts, kas tika īstenots dienu iepriekš Dabaszinātņu didaktikas sekcijā  A.Broks_referāts_3.02.11 AUDIO   (22 min.).

2010. gada 5.februāris –  LU 68.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  vizuālais materiāls A.Broks_REFERATS_5.02.10  (6 lpp.) un audio ieraksts (49 min.) . A.Broks_ref-audio_5.02.10

2009.gada 26.marts – LU 67.zinātniskā konference.  Pirmo reiz 21.gadsimtā notika fizikas didaktikas jautājumu apspriešana LU zinātnisko konferenču fizikas sekcijā.  Jūsu uzmanībai piedāvāju sava pārskata referāta  vizuālo materiālu  A.Broks. Referāta vizuālais materiāls un audio ierakstu  A.Broks.  Referāta audio ieraksts

Leave a Comment