Lawrence Lessig EDUCAUSE 09 pamatreferāts

Ļoti interesanta prezentācija par autortiesībām. Dzīve ir mainījusies un pašreizējā autortiesību sistēma daudzos gadījumos vairs nav saprātīga un neatbilst realitātei.

http://lessig.blip.tv/file/2827842/

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>