Category Archives: Dažādi

Lawrence Lessig EDUCAUSE 09 pamatreferāts

Ļoti interesanta prezentācija par autortiesībām. Dzīve ir mainījusies un pašreizējā autortiesību sistēma daudzos gadījumos vairs nav saprātīga un neatbilst realitātei.

http://lessig.blip.tv/file/2827842/

Blogs vai emuārs?

Ieviešot blogu sistēmu, mēs diskutējām, kādu terminu lietot tā apzīmēšanai — emuārs vai blogs. Tomēr jāatzīst, ka termins “emuārs” joprojām ir nepopulārs un maz atpazīts.

www.termini.lv tika rīkota aptauja par “blog, blogger, blogging”, kura skaidri parādīja, ka termini “blogs”, “blogošana” un “blogeris” ir absolūtie uzvarētāji.

Pēc LU blogu sistēmas palaišanas LU mājaslapā izvērsās diskusija par termina “blogs” lietojumu. Bija gan kritika, gan piedāvājumi radīt pilnīgi jaunu terminu, piemēram, “tīmeklājs”, kas man gan šķiet ļoti dīvains. Šeit gribētu izcelt vienu komentāru, kuram varu pilnībā pievienoties:

Valdis (vm at lu.lv)

Domāju, ka “emuārs” ir neveiksmīgs valodnieku darinājums, jo 1) valodnieku mērķis – izveidot latvisku atbilsmi “blogam” – nav attaisnojies, jo “emuārs” ir vēl nelatviskāks par “blogu” (tur ir latviešu valodai neraksturīga skaņu kopa -uā-), 2) ir izveidots trīszilbīgs (tātad, daudz sarežģītāks) vārds vienzilbīga vietā. Tāpēc, manuprāt, LU dara labi, ignorējot šo neveiksmīgo jaundarinājumu. Darīsim arī mēs tā!”

Acīmredzot nāksies pārskatīt LU moodle latviskojumu, kur mēs šobrīd lietojam terminu “emuārs”, un labot to uz “blogs”.