Par mani

Arnis Voitkāns fotoMag.phys. ARNIS VOITKĀNS

IT departaments, Latvijas Universitāte, Aspazijas 5, Rīga.

Tel. +371-67033828

INTERESES

 • E-izglītība un e-tehnoloģijas. Piedalos e-kursa “Vispārizglītojošā e-fizika” izstrādē.
 • Dokumentu noformēšanas tehnoloģijas (DocBook un LaTeX). Izstrādāju un uzturu XSLT 2.0 transformācijas no DocBook XML uz LaTeX un HTML/XHTML.
 • Atklātā pirmkoda tehnoloģijas, t.sk. linux operētājsistēma, linux serveru uzturēšana, dinamisko tīmekļa vietņu hostēšana.

STUDIJU KURSI

 • 2009. gadā pasniedzu “Fizi4025 : E-izglītības materiāli un tehnoloģijas skolas fizikā.” Kurss tiek pasniegts fizikas skolotājiem un fizikas maģistrantiem.

DARBA PIEREDZE

 • 2008 → Atbildīgais par LU portāla tehnisko uzturēšanu.
 • 2007 → Atbildīgais par e-studiju vides Moodle ieviešanu, t.sk. integrāciju ar citām informācijas sistēmām, Latvijas Universitātē.
 • 2007 → Atbildīgais par e-studiju vides Moodle ekspluatāciju Latvijas Universitātē.
 • 2010 → Vadošais sistēmanalītiķis, Latvijas Universitāte, IT departaments
 • 2009-2010 E-studiju apakšgrupas vadītājs, Latvijas Universitāte, IT departaments
 • 2005-2009 E-studiju apakšgrupas vadītājs, Latvijas Universitāte, E-universitātes projekts
 • 2003-2005 Līgumdarbinieks, Latvijas Universitāte, E-universitātes projekts
  Līdzdalība E-universitātes projektā no 2003. gada.
 • 2001-2002 E-mācību speciālists, A/s Hansabanka
 • 2000-2001 Kontu operators, A/s Hansabanka

IZGLĪTĪBA

 • 2006 – 2010 Doktorantūras studijas fizikas didaktikā, Latvijas Universitātē, Fizikas un matemātikas fakultātē. Doktora grāda pretendents;
 • 2003 – 2006 Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā, Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte;
 • 1996 – 2003 Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte;
 • 1993 – 1996 Vidējā izglītība, Ogres 1. vidusskola.

PUBLIKĀCIJAS

 • I.Medvedis, L.Niedrite, A.Niedritis, M.Treimanis, A.Voitkans: E-UNIVERSITY INITIATIVE: APPROACH, SOLUTIONS AND CASE STUDIES — Poceedings of the Eighth International Baltic Conference, Baltic DB&IS 2008, Tallin, June 2-5, 2008
 • A.Voitkans: USING MOODLE AT THE UNIVERSITY OF LATVIA — NEW POSSIBILITIES IN E-PHYSICS EDUCATION — IIIrd International Conference Research in Didactics of the Sciences, Book of Abstracts, 26 – 28 June, 2008, Krakow, Poland
 • A.Voitkans: MULTIMEDIA STREAMING IN SCIENCE EDUCATION — NEW TECHNOLOGIES AND POSSIBILITIES — Journal of young scientists, Nr. 3 (19), 2008, Siauliai, Lithuania, p.233-236.
 • A.Voitkans: USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY “PHYSLETS” IN PHYSICS EDUCATION — Natural Science Education, 2007, Nr 1(18), Siauliai, Lithuania, 46-52 lpp.
 • A.Voitkans, A.Broks: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В СОЗДАНИИ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Е-ФИЗИКИ — Физика в системе современново образования (ФССО-07): Материалы девятой международной конференции, Санкт-Петербург, 4 – 8 июня, 2007, Том 2., 214.–217.lpp
 • A.Broks, A.Voitkans: ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ — Физика в системе современново образования (ФССО-07): Материалы девятой международной конференции, Санкт-Петербург, 4 – 8 июня, 2007, Том 2., 28.–31.lpp
 • A.Broks, A.Voitkans: INNOVATIVE SYSTEMS APPROACH IN GENERAL PHYSICS EDUCATION — Abstracts of IOSTE’s Eastern and Central European 5th Symposium 8-11 of November 2006 Tartu, Estonia.
 • A.Voitkans, A.Broks: USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SYSTEMIC GENERAL PHYSICS EDUCATION — Proceedings of Information & Communication Technology In Natural Science Education, 2006, Siauliai, Lithuania, 97.–102.lpp.
 • A.Voitkans, D.Solodovnikova, M.Treimanis: ASSESSING E-LEARNING AT THE UNIVERSITY OF LATVIA — Book of Abstracts, Online Educa Berlin 2006, 12th International Conference on Technology Supported Learning & Training, 2006, Berlin, Germany, 159.–163.lpp.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>