XSLT transformāciju procesora konfigurēšana

Lai XSLT transformācijas būtu iespējams izpildīt, ir nepieciešama programma XSLT transformāciju procesors.  Šobrīd man zināmais vislabākais XSLT 2.0 procesors ir Saxon, kas pieejams gan bezmaksas atklātā pirmkoda versijā (Home Edition), gan arī komerciālās versijās. Mana pieredze rāda, ka bezmaksas versija ir pilnīgi pietiekama.

Saxon uzstādīšana uz Windows:

 1. Lejupielādējam Saxon-HE 9.2 Java versiju (zip fails) no http://saxon.sourceforge.net/ Piezīme: uz Windows jābūt instalētam Java.
 2. ZIP arhīva saturu atarhivējam mapē “C:\Program Files\Saxon”
 3. Mapē “C:\Program Files\Saxon” pievienojam failu saxon.bat, lai saxon komanda darbotos Windows konsolē:
  • java -jar "C:\Program Files\Saxon\saxon9he.jar" %*
 4. Mapē “C:\Program Files\Saxon” pievienojam failu saxon, lai saxon komanda darbotos Cygwin konsolē:
  • #!/bin/bash
   java -jar 'C:/Program Files/Saxon/saxon9he.jar' "$@"
 5. Papildinām PATH
  1. Labais klikšķis uz My Computer > properties
  2. Advanced > Environment Variables
  3. Pie System variables atrodam Path un iezīmejam to, Edit
  4. Ceļa sākumā pievienojam “C:\Program Files\Saxon;” (bez pēdiņām)
 6. Lai pārbaudītu, vai viss ir kārtībā, palaižam konsoli cmd (Start > Run > cmd) un ierakstām komandu saxon

Jāparādās šādam izvadam:

No source file name
Saxon-HE 9.2.0.3J from Saxonica
Usage: see http://www.saxonica.com/documentation/using-xsl/commandline.html
Options:
 -a                    Use xml-stylesheet PI, not -xsl argument
 -c:filename           Use compiled stylesheet from file
 -config:filename      Use configuration file
 -cr:classname         Use collection URI resolver class
 ...

Ir iespējams izmantot arī Saxon GUI rīku Kernow.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>