DocBook transformācijas

09.05.2011.

 • Pievienotas transformācijas MOODLE grāmatas modulim paredzētu HTML failu ģenerēšanai. Ģenerētie HTML faili kopā ar saistītajiem failiem ir jāaugšupielādē MOODLE mapē un grāmatas rīkā jāveic importēšanas darbība, kur jānorāda mape ar ģenerētajiem failiem. MOODLE grāmatas HTML failu ģenerēšana tiek izsaukta ar komandu ‘make book’, ģenerētie faili tiek ierakstīti mapē ‘moodle_book’;
 • Uzlabots ‘section’ atbalsts;
 • Pilnībā pārstrādāta ‘footnote’ ģenerācija HTML dokumentos. Tagad vēru (footnote) numerācijas principi atbilst LaTeX uzvedībai;
 • Koriģēta tabulu virsrakstu ģenerācija. Virsrakstos <td> tagu vietā tagad tiek izmantoti <th> tagi;
 • Bibliogrāfijām LaTeXā pievienots ‘date’ stila atbalsts;
 • Makefile failā pievienota opcija norādīt attēlu prefiksu;
 • Makefile pievienota titlullapu pievienošanas opcija, izmantojot rīku pdftk.
 • DocBook transformācijas:

04.06.2010.

 • Pievienoti DocBook tagi <XeTeX/> un <XeLaTeX/>;
 • Mainīta referenču ģenerēšana  HTML dokumentos, lai tā atbilstu ar XeLaTeX ģenerētajiem dokumentiem;
 • DocBook transformācijas:

22.05.2010.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>