Reģistrēšanās

Bloga izveidošanai var pieteikties LU portāla pilnvarotajā daļā, sadaļā “Blogs”.

Ja aizmirsts lietotāja vārds vai parole, jaunu var saņemt vispārējā kārtībā.