Riga Comm 2019

Riga Comm 2019, rādu interesentiem Arduino apmācības komplektu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu un SIA Mikrotīkls. Vairāk par to “LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte prezentē inovatīvu mācību līdzekli programmēšanas pamatprincipu apguve”