Digitālās ieejas, tas nemaz nav tik vienkārši

Bērnībā uzmanīgi lasīju E. Aisberga grāmatas, kas stāstīja, ka radio, televīzija un tranzistors
ir ļoti vienkārši, tikai krāsainā televīzija ir gandrīz vienkārši. Pat šodienas krāsu
televizori ir ievērojami sarežģītāki par Arduino. Un kas varētu būt vienkāršāk par signāla
nolasīšanu no digitālās ieejas? Izrādās, ka tas tā īsti nav. Tāpēc es saku, ”digitālās ieejas,
tas nemaz nav tik vienkārši”.

Šeit neliels mācību materials kā arī tur lietotais programmas piemērs. Platīte izgatavota Latvijas Universitātes Fonda projekta  Programmējam ar prieku ietvaros un to finansē AS Mikrotīkls.

Fiksētie slēdži

Daudzos gadījumos, izstrādājot Arduino balstītas iekārtas, ir nepieciešami fiksēta stāvokļa slēdži, pie kam bieži vien daudz. Piemēram, lai pārslēgtu cīņas stratēģiju Sumo robotam tieši pirms cīņas pēc pretinieka izvērtēšanas. Parasti izmanto DIP  slēdžus. Ta darīju arī es, bet pēc divām studentu nodarbību sezonām mani slēdži sāka pa vienam nojukt. Meklēju citus ilglaicīgākus, bet pietiekami lētus risinājumus un nonācu  pie DIP slēdžiem ar resursu 10000 pārslēgumu.

Šeit neliels mācību materials kā arī tur lietotais programmas piemērs. Platīte izgatavota Latvijas Universitātes Fonda projekta  Programmējam ar prieku ietvaros un to finansē AS Mikrotīkls.

No mirdzdiodes līdz simbolam

Arduino programmēšanu parasti sāk ar programmu Blink, kas periodiski ieslēdz un izslēdz iebūvēto spīddiodi.  Šeit vēlos parādīt manuprāt labāko nākošo Arduino mācību uzdevumu: pareizi ieslēdzot un izslēdzot mirdzdiodes iegūstam simbolus uz 7-segmentu indikatora. Pārbaudīts dzīvē, esmu lepns par šo savu ideju!

Šeit ir mācību materials kā arī tur lietoto programmu piemēri. Platīte izgatavota Latvijas Universitātes Fonda projekta  Programmējam ar prieku ietvaros un to finansē AS Mikrotīkls.

Īss ievads LaTeX

Atkal ir pienācis pavasaris un studenti atkal raksta bakalaura un maģistra darbus. Fiziķiem aktuāls ir LaTeX, tāpēc sameklēju un nedaudz pārveidoju senu prezentāciju par LaTeX, kur galvenā uzmanība pievērsta formulu rakstīšanai. Lai veicas [PDF], [8 in 1 PDF].  Ja pamaniet kādu kļūdu, lūdzu sūtiet, izlabošu.