Īss ievads LaTeX

Atkal ir pienācis pavasaris un studenti atkal raksta bakalaura un maģistra darbus. Fiziķiem aktuāls ir LaTeX, tāpēc sameklēju un nedaudz pārveidoju senu prezentāciju par LaTeX, kur galvenā uzmanība pievērsta formulu rakstīšanai. Lai veicas [PDF], [8 in 1 PDF].  Ja pamaniet kādu kļūdu, lūdzu sūtiet, izlabošu.