Janis Blums
Nature

Ar vides piesārņojumu parasti saprotam kādu taustāmu matēriju, kas rodas cilvēka darbības rezultātā un negatīvi ietekmē dabiskos procesus.

Bet ļoti lielu ietekmi uz dabu atstāj arī skaņa, gaisma, elektromagnētiskais starojums, kas rodas cilvēka darbības rezultātā.

Kāda krievu zinātnieku grupa veica eksperimentu. Viņi audzēja laboratorijā zivis. Akvārijam, kurā tika audzētas zivis, tika uzlikts vājš, impulsveida elektromagnētiskais lauks. No zinātniskā viedokļa šī elektromagnētiskā lauka intensitāte ir niecīga – tā ir pielīdzināma Zemes dabiskā magnētiskā lauka intensitātei. Eksperimenta rezultātā tika iegūta jauna zivju paaudze, kas:

1. Savā starpā bija ļoti līdzīgas – gluži kā dvīņi.

2. Ļoti atšķirās no tās paaudzes, kas tika audzēta bez impulsveida magnētiska lauka klātbūtnes.

Derētu atzīmēt, ka abas šīs minētās īpašības (anomālijas) parādījās ne atsevišķiem dotās sugas īpatņiem, bet visiem uzreiz!

Šis, maz pētītais dabas piesārņojuma veids, mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma, kurai netiek pievērsta gandrīz nekāda uzmanība.


Post Comment

You have to login to answer.


Powered by Wordpress
Theme © 2005 - 2009 FrederikM.de
BlueMod is a modification of the blueblog_DE Theme by Oliver Wunder