Archive for April, 2017

Tuber aestivum mikorizas pazīmes

April 21st, 2017

Galvenās Vasaras trifeles jeb Tuber aestivum mikorizas raksturīgās pazīmes (Müller et al 1996, Rauscher et al 1996, Zambonelli et al 1984) saimniekauga sakņu sistēmā:

  1. hifu krāsa no okera  līdz brūnai, ko ietekmē saimniekauga un, iespējams, arī trifeles augļķermeņa izcelsme, piemēram, no Gotlandes vai Francijas,
  2. sakņu gals nav zarots vai ir monopodiāla –piramidālā zarošanās,
  3. mikoriza saimniekauga saknēs izvietota solitāri vai nelielā skaitā,
  4. nav rizomorfu, kas ir micēlija pārveidne,
  5. ar hifām apņemtajam sakņu galam ir taisna, nesazarota forma,
  6. cilindriska, neuzpūsta morfoloģijas forma pašam ar hifām apņemtajam sakņu galam.

 

 

 

 

 

Sarkanā ozola (Quercus rubra) saknes ar Tuber aestivum no Gotlandes, inokulēts sterilā dārza substrātā. 200x palielinājums

 

 

Literatūra

Müller W.R., Rauscher T., Agerer R., Chevalier G. 1996. Tuber aestivum Vitt. + Corylus avellana L. Description of Ectomychizae 1: 167-172
Rauscher T., Müller W.R., Chevalier G., Agerer R. 1996. Tuber aestivum. In Agerer R (ed) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 112, Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.
Zambonelli A., Branzanti M.B. 1984. Prove do micorrizazione del nocciolo con Tuber aestivum e Tuber albidum. Micologia Italiana 13: 47-52

 

Darbu veica un 2014. gada 23. martā tekstu sagatavoja Dr.biol. Ieva Druva-Lūsīte.

Pateicība Latvijas Dabas muzejam par augstas kvalitātes mikroskopa un tā fototehnikas izmantošanu sakņu paraugu analīzē.

 

Lat-Lit finansēts TRUFFLE projekts 2012. aprīlis – 2014. septembris

Projekta vadītāja Dr. agr. Antra Balode