Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2018-2019_anno_2002

Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šī kursa īstenošana atsākta  no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    2.semestris

Aktuālas ziņas jeb informācija

 Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                                      5. un 12.02.2019 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas 334.telpā no plkst. 16:30 līdz 18:00                          Nodarbību kalendārais plāns  DS(2) 18-19 Kalend.plāns                                                                   Noslēguma ziņojumu grafiks DS(2) ziņojumu grafiks 29.04.19

                                         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  5.02.2019                                               Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –                                             01_DS(2) 18-19 Ievads-1 (2.82MB)

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 01_DS(2) 18-19 5.02.19 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

    3. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija            V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)                      V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

    4.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)                    R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

5. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)                         J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

6. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.)                E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

Otrā  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju un  ieteicamajiem studiju papildus informācijas avotiem”  12.02.2019                                             Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei                                                                                                                      02_DS(2) IEVADS-2 12.02.19 

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 02_DS(2) 18-19 Ievads-2 12.02.19 (22.6MB-99 min).mp3 ir pieejams šeit –

1.un 2. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

1. D A Ļ A  “DOMU ,DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana” skatīšanai un lejupielādei –      03_DS(3) 18-19 19.02.19

3. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 03_DS(2) 18-19 1.daļa 1.1 (22.5MB -98min).mp3 ir pieejams šeit –

3. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Ceturtā studiju darba nedēļa -4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece A” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19 (20.8MB-89min).mp3

4. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Piektā studiju darba nedēļa -5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece B” skatīšanai un lejupielādei – 05_DS(2) 18-19 STabc B 5.03.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -05_DS(2) 18-19 5.03.19 (22.9MB-100min).mp3

5. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Sestā studiju darba nedēļa -6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece C” skatīšanai un lejupielādei – 06_DS(2) STabc C 12.03.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -06_DS(2) 18-19 12.03.19 (21.4MB-94min).mp3

6. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

3.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma (Lielo Domu kvadrāts)

Septītā studiju darba nedēļa -7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “VISUMS un CILVĒKS” skatīšanai un lejupielādei –   07_DS(2) V&C 19.03.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3

7. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Astotā studiju darba nedēļa -8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “DZĪVE” skatīšanai un lejupielādei –  08_DS(2) DZĪVE 26.03.18

8. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –  08_DS(2) 18-19 26.03.19 (22.1MB-97min).mp3

8. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Devītā studiju darba nedēļa -9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA” skatīšanai un lejupielādei – 09_DS(2) 18-19 SABIEDRĪBA 2.04.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – _DS(2) 18-19 2.04.19 (22.8MB-100min).mp3

9. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

Desmitā studiju darba nedēļa – seminārs par kursa 1.daļa paveikto,  kursa 2.daļaS “SISTĒMU TEORIJA”  shematiskais konspekts  lejupielādei –10_DS(2) 18-19 ST 9.04.19

10. klātienes nodarbības -2.daļas īsā pārskata audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -10_DS(2) 2.daļa ST 9.04.19 (4.43MB-20min).mp3

10. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

 

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa  – kursa nobeiguma nodarbības shematiskais konspekts

**********************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    1.semestris

Aktuālas ziņas jeb informācija

 Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                                 4. un 11.09.2018 LU Datorikas fak. Raiņa b. 19 12.aud.  (334.telpa) plkst. 16:30 – 18:00

Kursa noslēgums – pētījuma pārskata ziņojumu grafiks laikā no 2019.gada 22. līdz 25. janvārim. Šeit redzams uz doto brīdi pieteikto ziņojumu grafiks. Lūdzu sūtīt pieteikumus savlaicīgi, izvēloties sev piemērotāko  ziņojuma sniegšanas (eksāmena kārtošanas) laiku!                                                      DS(1) 18-19 ziņojumu grafiks 8.01.19 00-00

                                                                    I E V A D S

Pirmās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem” uzskates materiāli un audio ieraksts ( 85 minūtes)

01_DS(1)_IEVADS_4.09.18

Otrās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa satura un tā īstenošanas sistēmisko organizāciju” uzskates materiāls. Šīs tikšanās audio ieraksts tehnisku iemeslu dēļ netika veikts – var klausīties aizvadītā 2017/2018. studiju gada atbilstošos audio ierakstu un skatīties arī atbilstošo video ierakstu.

02_DS(1) IEVADS 11.09.18

1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Trešā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (1)”- uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Domas, domāšana – būtība un sūtība”:     03_DS(1)_1.daļa STabc(I) 18.09.18 

Ceturtā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (2)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmas, sistēmu teorija, sistemoloģija – būtība un sūtība”. 04_DS(1) STabc (II) 25.09.18

Piektā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (3)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmu struktūru sakārtotības hierarhija”. 05_DS(1) STabc (III) 2.10.18

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

Sestā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls seminārnodarbībai bez audio ieraksta  par tēmu “PASAULE kā sistēma”.     06_DS(1) PCDS – PASAULE 9.10.18

Septītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”. 07_DS(1) PCDS – CILVĒKS 16.10.18

Astotā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “DZĪVE kā sistēma”.    08_DS(1) PCDS DZĪVE 23.10.18

Devītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”.  09_DS(1) PCDS SABIEDRĪBA 30.10.18        09_DS(1) 30.10.18 (20.6MB-90min).mp3

Desmitā studiju darba nedēļa – materiāli kursa 1.daļas noslēguma semināram 6.11.2018                          10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 29.10.18
10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 31.10.18

un seminār audio ieraksts:    10_DS(1) Seminārs 6.11.18 (14.7MB-65 min).mp3

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

6.11.2018 pēc semināra notikušās pārskata lekcijas – kursa 2.daļas shematiskais konspekts un lekcijas “Sistēmu teorija” audio ieraksts :   10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) -ST 6.11.18                                         10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) 6.11.18 (5.22MB-23 min).mp3

 

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas pirmās daļas audio ieraksts  par tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” :    11_DS(1) VALSTS 13.11.18 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”     12_DS(1) IZGLĪTĪBA 20.11.18

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PĒTNIECĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”    13_DS(1) 18-19 PĒTNIECĪBA 27.11.18

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA”       14_DS(1) PĒTNIECĪBA 4.12.18

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “MAINĪBAS SISTEMOLOĢIJA”   15_DS(1) MAINĪBA 11.12.18

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa  – kursa nobeiguma uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  “NOBEIGUMS – kursa klātienes nodarbību satura pārskats”  16_DS(1) NOBEIGUMS 18.12.18

2018-2019. studiju gada 1.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 20.janvārim iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jaukus Ziemas svētkus un lustīgu Jaunā gada sagaidīšanu!

**********************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    2.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(2) 17-18 eks.grafiks 24.05.18 18-00

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:   DS(2) 17-18 Kalend.nod.plāns

Ieskatu  vēl nenotikušo nodarbību materiālos var gūt  no šeit pat zemāk pieejamajiem aizvadītā 2017/18. skolas gada 1.semestra studiju materiāliem.

Ieskatu kursa bijušo studentu izteiktajās atziņās var gūt šajā materiālā:                                                Studentu atziņas un mani komentāri 19.03.18

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts: 1_DS(2) IEVADS (I) 17-18 6.02.18

1.lekcijas audio ieraksts:   1_DS(2) IEVADS (I) 6.02.18 (19.4MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts: 2_DS(2) IEVADS (II) 13.02.18

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) IEVADS (II)13.02.18 (19.4MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei Tehniska negadījuma dēļ ir pieejama tikai 2.lekcijas pirmā trešdaļas video. Lūdzu izmantot audioierakstu. https://failiem.lv/u/asdftm6a

  1. 1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

3.lekcijas shematiskais konspekts: 3_DS(2) 17-18 ST abc (I) 20.02.18

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(3) STabc (I) 20.02.18 (19.6MB).mp3

3.lekc. nobeigumā audio pielikums: Vai dators domā?   3_DS(2) STabc 20.02.18 pielikums (4.42MB).mp3

3.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18 (19.4MB).mp3

4.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

5.lekcijas shematiskais konspekts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18 (19.9MB).mp3

5.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

6.lekcijas shematiskais konspekts: 6_DS(2) PCDS(PC-I) 13.03.18

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS (PC-I) 13.03.18 (20.2MB).mp3

6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

7.lekcijas shematiskais konspekts: 7_DS(2)_PCDS (PC-II) 20.03.18

7.lekcijas audio ieraksts:  7_DS(2) PCDS (PC-II) 20.03.18.mp3

7.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

8.lekcijas shematiskais konspekts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18 (98 min-22.3MB).mp3

8.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

9.lekcijas shematiskais konspekts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18

9.lekcijas audio ieraksts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18 (98 min-22.5MB).mp3

9.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

10. nodarbība   SEMINĀRS – izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” gaitas apspriešana

2.DAĻA   “SISTĒMU TEORIJA”

11.lekcijas shematiskais konspekts : 11_DS(2) ST 24.04.18

11.lekcijas audio ieraksts:  11_DS(2) ST 24.04.18 (18.4MB – 81 min).mp3

11..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

3.DAĻA “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

12.lekcijas shematiskais konspekts :  12_DS(2) VALSTS stml. 8.05.18

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(2) VALSTS 8.05.18 (83 min -18.9MB).mp3

12..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBAS stml. 15.05.18

13.lekcijas audio ieraksts: 13_DS(2) IZGL.stml. 15.05.18 (88 min- 20.0MB).mp3

13..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

14.lekcijas shematiskais konspekts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18

14.lekcijas audio ieraksts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18 (21.4MB- 94 min).mp3

14..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

NOBEIGUMS

15.lekcijas shematiskais konspekts: 15_DS(2) NOBEIGUMS 29.05.18

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS)2) 29.05.18 (19.4MB-85 min).mp3

15..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

 *************************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

**************************************************************************

 

Leave a Comment