Archive for June, 2012

Diskusija par latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības potenciālu

June 12th, 2012


Diskusija notika 2012. gada 26. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē