tēmas darbiem (DF studentiem)

Jurģa Šķiltera

(jurgis.skilters@lu.lv)

Tēmas studentiem

 

Kursa darbu pieturas punkti

 

Saskarņu lietojamības analīze

Vizuālās uzmanības analīze

Krāsu testi

Vizuāli telpiskie testi

Emociju testi / emociju analīze sociālos tīklos / eksperimenti ar emocijām

 

 

Bakalaura darbu pieturas punkti

 

Vizuālā uzmanība

Seju atpazīšana

Vizuālās meklēšanas testi

Emociju, krāsu izpēte saskarnēs

Emociju testi / emociju analīze sociālos tīklos / eksperimenti ar emocijām

 

 

Maģistra darbu pieturas punkti

 

 

Vizuālā uzmanība

Vizuālā ilgtermiņa atmiņa

Vizuālā īstermiņa atmiņa

Vizuālās apstrādes dinamika: ātro stimulu analīze

 

Seju atpazīšana

Vizuālās meklēšanas testi

Emociju, krāsu izpēte saskarnēs

Emociju testi / emociju analīze sociālos tīklos / eksperimenti ar emocijām

 

Multimodālās uztveres analīze: krāsu, smaržu, garšu…. Saistījuma

Krāsu, emociju, … saistījuma izpēte

 

Nenoteiktas informācijas modelēšana vizuālā vai verbālā materiālā

 

Vizuāli telpiskie testi

Kognitīvo karšu izpēte / rekonstrukcija

GPS ierīču lietojamības analīze

Telpiskās informācijas analīze maza izmēra telpā (vizuālā lauka ietvaros) un liela izmēra telpā (navigācijas telpā).

Telpisko prievārdu un telpisko attiecību modelēšana.

Vizuālās grupēšanas pētījumi.

 

Bioloģiskās kustības uztvere.

 

Telpas uztvere VR vidē.

Emociju profilu rekonstrukcija sociālos tīklos.