Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2017-2018_anno_2002

15_DS(2) NOBEIGUMS 29.05.18Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). pēc pārtraukuma atsākot šī kursa īstenošanu no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai DS(2) 17-18 eks.grafiks 24.05.18 18-00semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    2.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(2) 17-18 eks.grafiks 24.05.18 18-00

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:                                                                                    DS(2) 17-18 Kalend.nod.plāns

Ieskatu  vēl nenotikušo nodarbību materiālos var gūt  no šeit pat zemāk pieejamajiem aizvadītā 2017/18. skolas gada 1.semestra studiju materiāliem.

Ieskatu kursa bijušo studentu izteiktajās atziņās var gūt šajā materiālā:                                   Studentu atziņas un mani komentāri 19.03.18

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts: 1_DS(2) IEVADS (I) 17-18 6.02.18

1.lekcijas audio ieraksts:   1_DS(2) IEVADS (I) 6.02.18 (19.4MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts: 2_DS(2) IEVADS (II) 13.02.18

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) IEVADS (II)13.02.18 (19.4MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei Tehniska negadījuma dēļ ir pieejama tikai 2.lekcijas pirmā trešdaļas video. Lūdzu izmantot audioierakstu. https://failiem.lv/u/asdftm6a

  1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

3.lekcijas shematiskais konspekts: 3_DS(2) 17-18 ST abc (I) 20.02.18

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(3) STabc (I) 20.02.18 (19.6MB).mp3

3.lekc. nobeigumā audio pielikums: Vai dators domā?   3_DS(2) STabc 20.02.18 pielikums (4.42MB).mp3

3.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18 (19.4MB).mp3

4.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

5.lekcijas shematiskais konspekts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18 (19.9MB).mp3

5.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

6.lekcijas shematiskais konspekts: 6_DS(2) PCDS(PC-I) 13.03.18

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS (PC-I) 13.03.18 (20.2MB).mp3

6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

7.lekcijas shematiskais konspekts: 7_DS(2)_PCDS (PC-II) 20.03.18

7.lekcijas audio ieraksts:  7_DS(2) PCDS (PC-II) 20.03.18.mp3

7.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

8.lekcijas shematiskais konspekts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18 (98 min-22.3MB).mp3

8.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

9.lekcijas shematiskais konspekts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18

9.lekcijas audio ieraksts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18 (98 min-22.5MB).mp3

9.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

10. nodarbība   SEMINĀRS – izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” gaitas apspriešana

2.DAĻA   “SISTĒMU TEORIJA”

11.lekcijas shematiskais konspekts : 11_DS(2) ST 24.04.18

11.lekcijas audio ieraksts:  11_DS(2) ST 24.04.18 (18.4MB – 81 min).mp3

11..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

3.DAĻA “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

12.lekcijas shematiskais konspekts :  12_DS(2) VALSTS stml. 8.05.18

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(2) VALSTS 8.05.18 (83 min -18.9MB).mp3

12..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBAS stml. 15.05.18

13.lekcijas audio ieraksts: 13_DS(2) IZGL.stml. 15.05.18 (88 min- 20.0MB).mp3

13..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

14.lekcijas shematiskais konspekts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18

14.lekcijas audio ieraksts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18 (21.4MB- 94 min).mp3

14..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

NOBEIGUMS

15.lekcijas shematiskais konspekts: 15_DS(2) NOBEIGUMS 29.05.18

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS)2) 29.05.18 (19.4MB-85 min).mp3

15..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

 

**************************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    1.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:  DS(1) 17-18 Kalend.plāns

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(1) 17-18 eks.grafiks 25.12.17 00-00

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts:    1_DS(1) IEVADS (I) 17-18 5.09.17

1.lekcijas audio ieraksts: DS(1) 5.09.17 (18.8MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts:    2_DS(1) Ievads (II) 17-18 12.09.17

2.lekcijas audio ieraksts:   2_DS(1) 12.09.17 (15.8 MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

  1. D A Ļ A  “Sistēmu teorijas pamati, domājot Lielās Domas”

3.lekcijas shematiskais konspekts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17 ( 21.2 MB).mp3

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 26.09.17    

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(1) ST abc (II) 26.09.17 20.2 MB).mp3

3.un 4.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

5.lekcijas “Pasaule” shematiskais konspekts: 5_DS(1) 17-18 PCDS (I) 3.10.17

5.lekcijas audio ieraksts:

6.lekcijas “CILVĒKS” shematiskais konspekts: 6_DS(1)_PCDS (II) 10.10.17

6.lekcijas audio ieraksts:  6_DS(1) PCDS (2) 10.10.17 (20.5MB).mp3

5. un 6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

7.lekcijas “DZĪVE” shematiskais konspekts: 7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17

7.lekcijas audio ieraksts:   7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17 (21.1MB).mp3

7. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

8.lekcijas “SABIEDRĪBA” shematiskais konspekts: 8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17

8.lekcijas audio ieraksts:  8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17 (21,3MB) .mp3

8. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

9.nodarbība – SEMINĀRS 31.11.2017 “Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata ievada apspriešana”

10.lekcijas “SISTĒMU TEORIJA” shematiskais konspekts: 10_DS(1) 17-18 ST 7.11.17 (ainava)

10.lekcijas audio ieraksts:    10_DS(1) ST 7.11.17 (20.5MB).mp3

10. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

11.lekcijas “VALSTS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 11_DS(1) 17-18 VALSTS 14.11.17

11.lekcijas audio ieraksts:    11_DS(1) Valsts stml.14.11.17 (20.6MB).mp3

11. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

12.lekcijas “SAZIŅAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 12_DS(1) 17-18 SAZIŅA 21.11.17

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(1) Saziņas stml 21.11.17 (20.6MB).mp3

12. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

13.lekcijas “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts:  13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBA 28.11.17

13.lekcijas audio ieraksts:   13_DS(1) IZGLĪTĪBAS stml.28.11.17 (17.7MB).mp3

13. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

14.lekcijas “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 14_DS(1) PĒTNIECĪBA 5.12.17

14.lekcijas audio ieraksts:  14_DS(1) PĒTNIECĪBAS stml. 5.12.17 19.3MB).mp3

14. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

15.lekcijas “PERSONĪBAS  sistemoloģija” shematiskais konspekts:  15_DS(1) PERSONIBA12.12.17

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS(1) PERSONĪBAS stml. 12.12.17 (21.4MB).mp3

15. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

N O B E I G U M S

16.lekcijas “Nobeigums” shematiskais konspekts:  16_DS() NOBEIGUMS 19.12.17

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(1) NOBEIGUMS 19.1217(212.6MB).mp3

16. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

Leave a Comment