Monthly Archives: September 2016

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2016-2017_anno 2002

 

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2016/ 2017. studiju gads    2.semestris

trapece-01              OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA    

Klātienes nodarbību kalendārais plāns:  Nod.kalend. plāns DS(2) 16-17

Pārbaudījumu (ziņojumu) grafiks:  DS(2) 16-17 eks.grafiks 31.05.17 14-00

Seko šī semestra klātienes nodarbību studiju materiāli , bet aiz tiem Jums šeit  ir pieejami  arī iepriekšējā semestra  nodarbību materiāli, kuri ietver  nodarbībās izmantotos  shematiskos lekciju konspektus (vizuālos materiālus PDF formātā), kā arī lekciju audio un video ierakstus (attiecīgi mp3 un mp4 formātos).  Īpaši noderīgi Jums var būt portālā YouTube tiešsaistē pieejamie 2014-2015 studiju gada visu lekciju videoieraksti – https://www.youtube.complaylist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOSV49eJDq4f

P R I E K Š V Ā R D S  ( i e p a z ī s i m i e s )

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, kā arī studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendāro plānu, metodiskajiem  norādījumiem studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamību internetā u.c.)

Priekšvārda 1. lekcijas shematiskais konspekts : 1_DS(2) PRIEKŠVĀRDS 16-17 7.02.17.pdf

Priekšvārda 2. lekcijas shematiskais konspekts :  2_DS(2) PRIEKŠVĀRDS 16-17 14.02.17

1.lekcijas audio ieraksts:  1_DS(2) Priekšvārds 7.02.17 (20.6MB).mp3

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) Priekšvārds 14.02.17 (20,4MB).mp3

AUDIOVIDEO: saite  uz 1. un 2.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

1.daļa  DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA

1.1. nodaļa ( Sistēmu teorijas pamati : pamatjēdzieni, to kopsaistība) 

Lekciju shematiskie konspekti :   3_DS(2) 16-17 ST pamati 21.02.17

                                              4_DS(2) 16-17 ST pamati 28.02.17

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(2) ST pamati 21.02.17 (21.4MB).mp3

4.lekcijas audio ieraksts:  4_DS(2) ST pamati 28.02.17 (20,9MB).mp3  

AUDIOVIDEO: saite  uz 3. un 4.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

1.2. nodaļa  (Cilvēces Lielo Domu kvadrāts: Pasaule, Cilvēks, Dzīve, Sabiedrība)

5.lekcijas shematiskais konspekts : 5_DS(2) PCDS 7.03.17

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) PCDS 7.03.17 (20,6MB) .mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz  5.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

6.lekcijas shematiskais konspekts : 6_DS(2)_PCDS 16-17 14.03.17

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS 14.03.17 (21.5MB).mp3 

AUDIO – VIDEO: saite  uz  6.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

7.lekcijas shematiskais konspekts : 7_DS(2) PCDS 16-17 21.03.17

7.lekcijas audio ieraksti (pirmslekcijas saruna – 10 min., lekcija 90 min.):  7_DS(2) PCDS 21.03.17 (2,8MB) .mp3   un   7_DS(2) PCDS 21.03.17 (20,4MB) .mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz  6.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

8.lekcijas shematiskais konspekts : 8_DS(2) 16-17 PCDS 28.03.17

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS 28.03.17 (18.8MB).mp3 

AUDIO – VIDEO: saite  uz 8.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

9.nodarbība – SEMINĀRS

Bijušo studentu atziņas,komentāri: 9_DS(2)_Bijušo stud.atziņas 4.04.17

Izcili novērtēta pētījuma pārskats: 9_DS Izc.pētījuma pārskats DS(2) 15-16

Semināra tematiskais materiāls:  9_DS(2) 16-17 4.04.17 SEMINĀRS

Audio ieraksts:    9_DS(2) SEMINĀRS 4.04.17 (18.4MB).mp3

2.DAĻA  SISTĒMU TEORIJA

10.lekcijas shematiskais konspekts : 10_DS(1)16-17 (2.daļa-ST) 18.04.17                                                                                               10_DS(2)16-17 (2.daļa-ST) 18.04.17 pptx portrets

10.lekcijas “SISTĒMU TEORIJA” audio ieraksts:   10_DS(2) ST 18.04.17 (20,5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 10.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

3.DAĻA  SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ

11.lekcijas “SAZIŅAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts :   11_DS(2) SAZIŅA 25.04.17

11.lekcijas audio ieraksts:     11_DS(2) SAZIŅA 25.04.17 (20.7MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 11.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

12.lekcijas “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 12_DS(2) VALSTS 2.05.17

12.lekcijas audio ieraksts:   12_DS(2) VALSTS 2.05.17 (20.5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 12.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

13.lekcijas “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 13 DS(2) IZGLĪTĪBA 9.05.17

13.lekcijas audio ieraksts:  13_DS(2) IZGLĪTĪBA 9.05.17 (20.8MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 13.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

14.lekcijas “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts :14_DS(2) PĒTNIECĪBA 16.05.17

14.lekcijas audio ieraksts:  14_DS(2) PĒTNIECĪBA 16.05.17 (17.8MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 14.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

15.lekcijas “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 15_DS(2) PERSONIBA 23.05.17

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS(2) PERSONĪBA 23.05.17 (19.9MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 15.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

16.lekcijas “NOBEIGUMS” shematiskais konspekts :  16_DS(2) NOBEIGUMS 30.05.17

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(2) NOBEIGUMS 30.05.17 (21.6MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 16.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

KLĀTIENES NODARBĪBAS IR BEIGUŠĀS!

***************************************************************************